In de tuin van Bart Holvoet: zoomvlekspanner, een zeer zeldzame soort

Als directeur van FSC-Belgium heeft Bart heel wat expertise in het verzoenen van natuur en economische belangen. De reflex die we vaak hebben om het woud te redden is; koop geen (hard)hout. Maar door wél (hard)hout te kopen met het FSC-label geven we die bossen een bestaansreden.

De natuurvriendelijke tuin van Bart ligt aan de rand van een groene, rustige buurt in het Leuvense, nabij de Dijle en enkele grote boscomplexen. Veel soorten te verwachten dus, zowel soorten van bossen als van natte, open gebieden. En die soorten waren op appel, met als uitschieter de zeer zeldzame zoomvlekspanner, een soort die slecht enkele keren is waargenomen in Vlaanderen. De laatste waarneming dateerde van twee jaar geleden. Toevallig werd op dezelfde nacht een exemplaar gevangen in Daknam, meteen de eerste waarneming voor Oost-Vlaanderen. Andere zeldzaamheden: 4 exemplaren van de schaaruil.

determinatie van de inhoud (foto Bart Holvoet)

determinatie van de inhoud (foto Bart Holvoet)

Zoomvlekspanner

Zoomvlekspanner

Populierenpijlstaart

Populierenpijlstaart

Gestippelde oogspanner

Gestippelde oogspanner