In de bedrijfstuin van Knack (Brussels Media Center): 2 nieuwe soorten voor Brussel?

 

Het leek niet meteen de ideale plek om nachtvlinders te vangen; de tuin rond het Brussels Media Center in de grote bedrijven- en werfzone van Haren-zuid. De tuin zelf is behoorlijk groen, maar voor wilde natuur is er geen plek. En zeker niet voor inheemse bomen en heesters. En toch…

Met vijftig soorten scoorden we veel beter dan verwacht. De omstandigheden waren heel goed, warme, zwoele, bewolkte en windstille nacht. Dan zijn nachtvlinders heel mobiel. Maar ze moeten natuurlijk wel van érgens komen. Opvallend bij deze redelijke soortenlijst zijn de lage aantallen van elke soort. Van de meeste nachtvlinders ving ik slechts één exemplaar. Dat was zo het geval voor de zeldzame groene korstmosuil en de drievlekspanner: de eerste aangemelde exemplaren voor Brussel sinds 15 jaar, mogelijk ook de eerste waarnemingen van die soort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Opvallend was de vangst van 3 exemplaren van de prachtige Spaanse vlag. Dat is een bijlage II-soort van de Europese habitatrichtlijn, en geniet dus bescherming.

 

spaanse vlag

spaanse vlag

sint-janskruidblokspanner

sint-janskruidblokspanner

drievlekspanner

drievlekspanner