De mottenvangers van de Universiteit Gent; hoogtevrees verboden.

In het Aelmoeseneiebos (Gontrode) onderzoekt het Labo voor Bos & Natuur van de universiteit van Gent hoe een bos functioneert: kringlopen, biodiversiteit, groei enz. Eén van de lopende onderzoeken bestudeert de vliegpatronen van nachtvlinders. Op een 35 meter hoge meettoren worden op 5 platforms op verschillende hoogte nachtvlinders gevangen met lampjes van 15 watt.

Omdat lage wattages minder nachtvlinders aantrekken, plaats ik onderaan de meettoren, daags na een meetronde van de UGent, een val met een sterke 125 watt lamp. Op die manier kunnen de onderzoekers nagaan of dat andere soorten of nachtvlinderfamilies oplevert, of andere verhoudingen en aantallen. Ik plan drie metingen, telkens daags na een meting van de UGent.

De resultaten van de eerste vangstronde op 8 augustus waren behoorlijk; veel bijzonder mooie soorten zoals rood weeskindhalvemaanvlinder en ligusterpijlstaart. En grote aantallen slakrups (45 ex), haarbos (25 ex), parelmoermot (30 ex) en stippelmot (50 ex). Zeldzaamheden; geelblad (3 ex), geelbruine bandspanner (3 ex) en esdoorntandvlinder (1 ex). In totaal 70 soorten en 370 exemplaren.

De tweede vangstronde vond plaats op 22 augustus, onder best goeie omstandigheden. De soortenaantallen waren vergelijkbaar: 72 soorten, met 240 exemplaren. Opvallend minder stippelmot (8 ex) en slakrups (7 ex). Eerder zeldzaam was de kraagvleugelmot. De soortendiversiteit bleef voor 60 % gelijk tijdens de beide nachten.

Een derde keer plaatste ik een val op 5 september. Het was wat frisser (12°) met af en toe een bui. Het hoogzomerseizoen bleek toch wel over, terwijl de echte herfstsoorten er nog aan moesten beginnen. 31 soorten, met in totaal 81 exemplaren. Huismoeder (24 ex) en bruine snuituil (11) waren de meest voorkomende nachtvlinders. Ook weer een rood weeskind.  Van 70% van de soorten ving ik deze ronde slechts één enkel exemplaar.

 

 

 

 

rood weeskind

rood weeskind

geelbruine bandspanner

geelbruine bandspanner

halvemaanvlinder

halvemaanvlinder

mottenval met daarachter de 35 m hoge meettoren

mottenval aan de voet van de 35 m hoge meettoren