Hagelandse motten bij Bruno Tobback: een volle bak.

Juli doet het meestal wel goed als het gaat over nachtvlinders. Ook zo in deze natuurvriendelijke, niet al te grote tuin in het Hageland. Wat ongemaaid gras, een wilde haag, een moestuintje en genoeg ruige hoekjes om veel te vangen. De warme nacht deed de rest: 128 gedetermineerde soorten in één bak. Met ruim 500 exemplaren is dat een volle bak. Gewone stofuil en Grijze stipspanner waren de algemeenste soorten. Leuke soorten waren Geelpurperen spanner, Zoomvlekspanner en Katwilguiltje.

Zoomvlekspanner, een zeldzame soort
De mooie Boogbladroller